HÅLLBARHET

Nature in Finland

 

När vi väljer våra materialsleverantörer tar vi alltid hänsyn till utanför priset också miljö- och hälsoeffekter, produktkvalitet, M1 (varumärket står för låga utsläpp), ljudabsorberande A-klass och brandsäkerhet.

Då spelar  miljömärkena  och certifieringarnan en stor roll.  Miljömärkena ger betydelsefull information om produkten och hjälper våra kunder att fatta ansvarsfulla val.

Andra miljöåtgärder som vi gör är  bl.a. optimeringen av logistiken.  Med noggrann planering minskar vi  transportutsläppen, både i material transport och i leveranser  till våra kunder.

På vår fabrik och kontor återvinnas  och sorteras avfallen och skräp alltid. 

SKRIVTAVLOR, KRITTAVLOR OCH  PROJEKTIONSYTOR (STÅLEMALJ) 

I Whiteboards, svarta tavlor och projektionsytor används emaljerad stålyta, Polyvision e³  CeramicSteel, som innehåller inga VOC och är 99,9% återvinningsbar.

Polyvision e³ är den enda CeramicSteel-ytan som har fått Cradle to Cradle Certified Bronze- certifikatet.
Cradle to Cradle Certified ™ är ett globalt erkänt certifikat för säker och hållbar produktion.

Ramverket Cradle to Cradle® är skapat av McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). MBDC uppmuntrar företag  förutom till hållbarhet, okså till positiv tillväxt genom att integrera Cradle to Cradle-ramverket i företagsstrategin, kommunikation, leveranskedjor, produktio och produktdesign.

LEED, Leadership in Energy & Environmental Design, är ett grönt byggnadscertifieringsprogram som erkänner bästa strategier och metoder i byggbranchen.  PolyVision e³ CeramicSteel är också LEED-certifierad.

CeramicSteel är även certifierat av SCS Global Services som Indoor Advantage™ Gold.

PolyVision har följande certifieringar:

 • ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety Management System)
 • ISO 9001 (Quality)
 • ISO 14001 (Environment)
 • Fulfills ISO 28762 (Vitreous and Porcelain Enamels Specification)
 • Cradle to Cradle Certified Bronze
 • Indoor Advantage Gold
 • European Enamel Authority EEA 7.13-7.17
 • Complies to Porcelain Enamel Institute PEI 1002
 • Fulfills European Committee for Standardization EN 14434
 • Lloyd’s Register Quality Assurance to the following Management System Standards
 • ISO 9001 : 2008
 • ISO 14001 : 2004
 • OHSAS 18001 : 2007

EEA Polyvision N.V. Licensnummer: 101 har tillstånd att använda kvalitetsmärke enligt reglerna för användning av Europeiska emaljmyndighetens kvalitetsmärke.

CRADLE TO CRADLE 06.06.2022 iso9001  polyvision warranty

 

GLASS SKRIVTAVLOR

Glasmaterial för TK-Team Skrivtavlor och Mobile Skrivkärmvägg av glas produceras av AGC Glass Europe.

AGC Glass Europe har ett miljöledningssystem (Environmental Management System, EMS) utformat för att hantera miljöfrågor i global skala. AGC Glass har åtagit sig att utveckla produkter som bidrar till en hållbar utveckling och att minska miljöpåverkan av  produktionsprocesserna.

Alla fabriker är certifierade ISO 14001.

Miljöproduktdeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) följer internationella standarder, inklusive ISO 14044 och ISO 14025. Dessutom följer EN15804 + A1: 2013 innehåller kärnreglerna för skapande av miljöproduktdeklarationer för byggprodukter och material.

År 2010 blev AGC den första europeiska glasproducenten som fick Cradle to Cradle-certifiering för sitt flytglas och magnetronbelagda glas. Sju AGC-produktserier har tilldelats C2C-certifiering.

AGC Glass Europe, som en energiintensiv industri, omfattas av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter. Denna rättsliga ram kräver en noggrann övervakning av koldioxidutsläppen från våra direkta verksamheter varje månad och år. Detta inkluderar koldioxidutsläppen kopplade till energiförbrukningen och kemiska reaktioner under produktionen.

REACH (1) Förordningar. Syftet är att säkerställa att AGC Glass Europe använder förregistrerade, registrerade och vid behov godkända ämnen för att skydda hälsa och miljön.
 

 c2c  c2c

 

ANSLAGSTAVLOR


HUSH FELT ANSLAGSTAVLA

Hush Felt-anslagstavlans filtytan är certifierad med Blue Angel, GUT och Green Label Plus.

BLÅ ANGEL Miljömärkning
Blå Angel är miljömärket för material med låga utsläpp.

GUT-certifikat
GUT-etiketten bevisar att mattan har passerat testen av ett certifierat testinstitut. Produkten ska uppfylla GUT-testkriterierna för miljövänliga ämnen, låga utsläpp och luktfrihet.

LEED och DGNB
Att bygga enligt ”Teknisk manual för hållbar byggnad” betyder ”friskare” och ”mer resursbesparande” byggnader. ”Gröna byggnader” med LEED- och DGNB-certifieringar betyder också lägre underhållskostnader, högre hyror och högre intäkter. Dessa byggnader håller högre värden på medellång och lång sikt tack vare de lägre  livscykelkostnaderna jämfört med byggnader där material av mindre kvalitet har använts.

CRI GREEN LABEL PLUS (LEED)
Textilgolvytor som uppfyller kraven av testprogrammet i  Carpet and Rug Institutet  är berömda för bidrag till förbättrad luftkvalitet inomhus.

CE-certifikat
”Det Europeiska passet” - utan CE-märkning (på varje rull / varje låda) kan produkten inte installeras i en byggnad i Europa. Certifieringen garanterar väsentliga krav, t.ex. med tanke på brandskydd, hälsa och säkerhet vid användning.


Blau        GUT  dgbn  ce 

 

TYG ANSLAGSTAVLOR


MAX COTTON 

Max Cotton bomull tekstil är certifierade enligt OEKO-TEX® STANDARD 100. Oeko-Tex®-standarden är en serie tester och certifieringar i global skala för råprodukter, mellanprodukter och färdiga textilprodukter . Standarden omfattar alla delar av  produktionsprocessen.
oeko logo

LINNE

Lintyget tillverkas av Calcutta Home Fashion Group. Företagets produkter överensstämmer med REACH.
Testrapport 12.04221.01 bekräftar att produkterna är fria från VOC, formaldehyd eller tungmetaller.
 

BULLETIN BOARD ANSLAGSTAVLOR

Bulletin Board tillverkas av Forbo som använder Life Cycle Assessment (LCA) som en oberoende metod för att mäta miljöpåverkan. LCA definieras enligt ISO 14040 som "en sammanställning och utvärdering av insatser och output och potentiella miljöpåverkan av ett produktsystem under hela dess livscykel ".

ISO 9001

ISO 14001

Forbos internationella miljöpriser:

Forbo


AKUSTIKPRODUKTER
 

HUSH LIGHT AKUSTISK PANEL


Hush Light Akustiskt panel akustiskt material är tillverkat av Basotect®, ett produktmärke av BASF.
Basotect® är certifierad enligt OEKO-TEX® Standard 100. Med sin låga vikt bidrar Basotect®   till energibesparingar och till minskade utsläpp, speciellt vid transporten.

Hush Light Akustiska paneler är klädda som standard med Camira Cara-tyg.
 

oeko logo

HUSH ECOPHON AKUSTIKPANEL

Hush Ecophon Akustiska paneler är tillverkade av ljudisoleringsmaterial från Ecophon, tillverkat av Ecophon Saint-Gobain.

Alla produktionsprocesser i Saint-Gobain måste uppfylla kraven i International Organization for Standardization (ISO 14001) och Occupational Health and Safety System (OHSAS). ISO 14001 analyserar miljöpåverkan av processer, och OHSAS övervakar processernas påverkan på människors hälsa och säkerhet.

Ecophon inkapslade Texona-produkter har rätt att använda varumärket i samband med Allergy and Asthma Association. Allergy and Asthma Association är en folkhälsoorganisation vars främsta uppgift är att förbättra livskvaliteten för personer som lider av allergier och astma.


Sedan 2012 har alla byggprodukter som sålts i Frankrike märkts med utsläppsnivån för föroreningar. Nästan alla Ecophon-produkter når högsta betyg; A+ (mycket låga utsläpp).


EU-standardenar gör det möjligt att jämföra produkter och system. CE-märkningen täcker områden som ljudabsorption, brandsäkerhet och utsläpp. Den CE-certifierade produkten är certifierad för att uppfylla EU: s säkerhets-, hälso- och miljökrav.


Ecophon uppfyller kraven i EU-direktiv 97/69 / EG, som dikterar lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av vissa ämnen.
.

Allergia- ja astma  aplus  ce  glass wool

 

HUSH AKUSTIKPANEL

Hush Akustik panel materialen har fått  M1 -certifikatet för låga utsläpp.

 Materialen miljö uttalande är baserad på livscykel värdering enligt EN 15804 och ISO 14025. 


Hush Akustik panelerna är klädda som standard med Max Cotton-tyg.

EPD m1

CAMIRA CARA

Camira Cara textiler tillverkas under strikt kontroll för att skydda både vår miljö och våra kunder: det är därför som så manga produket i sortimentet har tilldelats SCS Indoor Advantage Gold certifikat.

Camira Fabrics Ltd Textile Products har tilldelats EU Ecolabel,  licensnummer UK / 016/005, Miljöledningssystem - ISO 14001: 2015

Camira Cara har följande certifikat:

 • EU Ecolabel
 • Oeko-Tex
 • OHSAS
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • REACH Statement
 • Indoor Advantage "Gold"

Camira Cara icons

HUSH AND SOUL AV GABRIEL


Hush and Soul-tyger levereras av Gabriel. Hållbarhet är ett centralt mål för Gabriel, och företaget har åtagit sig att skapa hållbara produkter utan att äventyra miljön och framtida generationers liv. Produkterna tillverkas inte bara för miljön utan också för användarnas hälsa och säkerhet och är avsedda att främja skapandet av en hälsosam interiör.


Gabriels certifikat:

• LEED
• WELL
• REACH
• ISO 9001
• ISO 14001
• EU Ecolabel
• Cradle to Cradle
• Oeko-Tex
• 100% free from heavy metals
• Carbon neutral

oeko logo

STYRELSENS ALUMINIUMRAMMAR

Ramarna i TK-Team tavlor  är gjorda av återvunnen aluminium i allra  högsta klass. Ramarna tillverkas av Hydro Extrusion Sweden AB i företagets egen omsmältningsanläggning.

År 2019 lanserade Hydro en ny klimatstrategi: Vi strävar efter att minska våra egna växthusgasutsläpp med 30% fram till 2030. Vi strävar efter att göra detta genom grönare inköp och grönare produktion och att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp genom grönare produkter.

 

TRÄMATERIAL


Trämaterialet levereras huvudsakligen av Kronospan. Företaget levererar träbaserade paneler som är certifierade av Forest Certification Program Approval Program (PEFC) eller Forest Stewardship Council® (FSC®) -certifiering. Dessa produkter använder virke från verifierade och välskötta skogar, vilket säkerställer förnybara och hållbara naturresurser.
Kronospan strävar efter en mer hållbar träbaserad panelindustri genom att säkerställa att leverantörerna inte använder trä från nationalparker, naturreservat, nyskog och andra skyddade områden.

Kronospan har följande certifikat:
• PEFC ST 2002: 2013
• FSC-STD-40-004 V3-0
• FSC-STD-40-005 V3-1
• FSC-STD-40-007 V2-0
• FSC-STD-50-001 V2-0
• ISO 9001: 2015
• LVS EN ISO 50001: 2012