Konferenscenter, Helsingfors

Confrrence Mobile Board

        I Helsingfors konferenscenter finnds de första nya informationstavlorna, Conference Mobile Board.
De fungerar både som en skrivyta och en anslagstavla.
Ramarna överlappar varandra, vilket innebär att informationstavlorna tar lite plats under lagring.